15 jaar! Stichting

Vrijwilligerswerk Waddinxveen

”Alweer 15 jaar Vrijwilligerswerk in Waddinxveen. Wat ben ik trots op al die vrijwilligers die in de afgelopen jaren met hun inzet Waddinxveen een stukje saamhoriger hebben gemaakt. En wat fi jn dat ik daar als coördinator een rol in mag spelen. Samen krijgen we tenslotte meer voor elkaar! Vrijwilligerswerk verrijkt het leven. Het is voor iedereen van groot belang en iedereen kan het ook doen, op zijn of haar eigen manier en op basis voor ieders eigen interesse. In Waddinxveen zijn er gelukkig veel vrijwilligers. Regelmatig proberen we een aantal van hen in het zonnetje te zetten. Zij staan symbool voor al die honderden mensen die zich wekelijks inzetten voor anderen. Petje af voor iedereen. Hieronder laten we graag zien wat we zoal doen als stichting. Met zoveel vrijwilligers als in Waddinxveen is onze aanwezigheid geen luxe, maar eigenlijk eerder noodzaak.” Margo Vreeburg, coördinator Vrijwilligerswerk

Vrijwilligersmarkt

Er zijn veel verschillende soorten vrijwilligers- werk: bij scholen, zorginstellingen, sportver- enigingen, de bibliotheek, in het Cultuurhuys, met kinderen, of als maatje van iemand die daar veel behoefte aan heeft. “Vrijwilligerswerk Waddinxveen organiseert jaarlijks de vrijwil-ligersmarkt waarin je kennis kan maken met uit-vragers voor vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk geeft positieve energie, waardering én je leert nieuwe mensen en organisaties kennen. Veel mensen willen vooraf graag weten hoeveel tijd het vraagt en wat ze precies moeten doen. Je zoekt iets wat past bij jouw interesse en moge-lijkheden. De vrijwilligersmarkt is daar een ideaal moment voor.”

Vrijwilligers in het zonnetje

In 2020 kreeg Arie Boonstoppel voor zijn inzet als vrijwilliger het vergulde Hefje. Een hele eer en welverdiend. Arie zet zich al jaren in voor de samenleving, op verschillende manieren. Hij was lange tijd verbonden aan de beheerscom-missie van Gouwebad De Sniep, is voorzitter van Tennisvereniging Be Fair, was ook lang bestuurslid bij de ondernemersvereniging (ICW) en verbindt mensen als JobHulpMaatje bij stichting Gidsnetwerk.

Maatschappelijke stages

In het derde of vierde leerjaar van het Coene-coop College volgen leerlingen een Maatschap-pelijke Stage van minimaal 30 uur. En Stichting Vrijwilligerswerk ondersteunt bij het leggen van het contact met organisaties of bedrijven die leerlingen deze praktijkervaring gunnen.

Nieuwe vrijwilligers gezocht

Wil jij ook vrijwilliger worden? Dat kan!
Je kan bijvoorbeeld weekendvrijwilliger worden bij Dierendal, vrijwilliger worden bij Ondersteuning Thuis. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. Benieuwd? Kijk op vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl of neem
contact op via info@vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl