Nieuwbouw Peter Zuidlaan

in 2024 van start

De gemeente Waddinxveen wil dat iedere Waddinxvener een passende woning kan vinden in onze gemeente. Op meerdere locaties wordt gebouwd of zijn er plannen voor nieuwbouw. Eén van deze locaties is aan de Peter Zuidlaan. Daar werken de gemeente, woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland en CPO de Vrijheid aan de bouw van 57 nieuwe woningen. Het gaat om een mix van middenhuur appartementen en koopwoningen, verdeeld over twee appartementencomplexen en grondgebonden woningen. 

Impuls aan de wijk

Eind augustus tekenden Merlien Welzijn, directeur-bestuurder van Woonpartners, en Albert Kerssies, wethouder van Waddinxveen, de intentieovereenkomst voor de midden huurwoningen. Met de overeenkomst zie je meteen ook de goede samenwerking tussen beide partijen in dit project. 

Merlien Welzijn: “Woonpartners Midden-Holland kan in bescheiden mate midden-huurwoningen ontwikkelen. Daarom zijn we zo tevreden met dit project. Een buurt is compleet als er ruimte is voor verschillende mensen om elkaar te ontmoeten. Dat maakt een wijk krachtig en fijn om te wonen. Voor de gemeenschappelijke ruimte is ook al een huurder. Kerkelijk gemeenschap de baptistengemeente Ichthus heeft aangegeven graag van deze ruimte gebruik te maken.”  

CPO ‘De Vrijheid’

Aan de zuidkant van het Jan van Bijnenpad bouwt CPO De Vrijheid het tweede appartementengebouw met 16 appartementen van 93 – 113 m2, met op de hoogste woonlaag 2 penthouses van 135 m2. CPO De Vrijheid ontwikkelt ook 3 bungalows langs de Johannes Postlaan en 6 bungalows langs de Chopinlaansingel. Alle woningen worden levensloopbestendig en zijn bedoeld voor zelfstandige bewoning door senioren.

De bestuursleden van CPO de Vrijheid tekenden met wethouder Albert Kerssies in december 2022 de intentieovereenkomst voor de koopwoningen speciaal bedoeld voor de Waddinxveense senioren. Door de samenwerking tussen de 3 partijen komt een belangrijke vervanging van de overbodig geworden bebouwingen in dit gebied tot stand.  

CPO staat voor ‘collectief particulier opdrachtgeverschap’ en dat betekent dat toekomstige eigenaren zelf gezamenlijk een project ontwikkelen en laten bouwen. Bij deze bijzondere vorm van projectontwikkeling zijn de toekomstige bewoners/eigenaren  gezamenlijk opdrachtgever voor hun eigen woning in het nieuwbouwproject. Tot en met de oplevering van het project werkt het bestuur van het CPO aan het bouwplan. Alle deelnemers hebben inzicht en inspraak in de keuze van het ontwerp, de toegepaste materialen, het afwerkingsniveau en het kostenniveau. Projectontwikkeling door een CPO is voor Waddinxveen overigens niet uniek. Zo is in Park Triangel bijvoorbeeld ook het complex Parkstaete volgens deze formule gerealiseerd.

Appartementen Woonpartners

De nieuwbouw komt op de plek van de twee oude schoolgebouwen en de gymzaal aan de Peter Zuidlaan. De schoolgebouwen zijn al gesloopt en ook het gymlokaal zal binnenkort plaatsmaken voor de woningen. Aan de noordkant van het Jan van Bijnenpad (het huidige wandelpad tegenover het Anne Frank Centrum), bouwt Woonpartners 32 appartementen. Dit worden voornamelijk 3-kamer woningen van zo’n 73-85 m2. Deze middenhuur woningen hebben een maandelijkse huurprijs vanaf € 808,- per maand (prijspeil 2023). Op de begane grond van het nieuwe appartementencomplex komen ruimtes voor maatschappelijk gebruik.

Wooncomfort

Er komen fraaie appartementen met veel wooncomfort. Het complex staat prominent aan de Chopinlaan. Iedere woonlaag heeft een centrale kern met trappenhuis en een lift. De bovenste verdieping is kleiner, zodat rondom een terras of loopzone ontstaat. Het gebouw krijgt een ruime, lichte en overzichtelijke entree op een van de hoeken van het gebouw aan het Jan van Bijnenpad. Het metselwerk van het gebouw krijgt een mooie warme rode kleur met horizontale belijningen die doorlopen in de balkons van het gebouw.

Parkachtige omgeving

Woonpartners Midden-Holland en de leden van CPO De Vrijheid kopen grond van de gemeente en bouwen de woningen zelfstandig. De gemeente legt het openbaar gebied aan; dus de wegen, openbare parkeerplaatsen en het groen. Om de woningen heen komt een parkachtige omgeving met veel nieuwe bomen en andere soorten groen, zodat dit bijdraagt aan de biodiversiteit. Er is rekening gehouden met voldoende parkeerplaatsen voor de nieuwe woningen. Tot slot komt ter hoogte van het Sweelinckhof een nieuwe wegaansluiting op de Chopinlaan, om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zoals de plannen er nu uitzien, start de bouw begin 2024 en zijn de eerste woningen gereed in 2025. 

Mooie woningmix voor Waddinxveen

“Als gemeente streven we naar een goede ‘woningmix’. We vinden het belangrijk dat er voor iedereen in Waddinxveen een geschikte woning is. Er is veel vraag naar zowel middenhuur woningen als seniorenwoningen. In het project Peter Zuidlaan worden beide woningtypen gebouwd. Dat maakt dit project een waardevolle toevoeging op de bestaande woningen in Waddinxveen.” – Albert Kerssies, wethouder (Wonen) gemeente Waddinxveen

Woonpartners Midden – Holland

Coenecoop 6
2741 PG Waddinxveen
0182 646 464

www.woonpartners-mh.nl

Gemeente Waddinxveen

Beukenhof 1
2741 HS Waddinxveen

14 0182

www.waddinxveen.nl