Nieuwe koers

Waddinxveen beschikt sinds kort over een Economisch Koersdocument. En dat is niet zonder reden. Waddinxveen heeft een sterke economie en de gemeente wil die goede positie behouden en zo mogelijk verder uitbouwen. Het visiedocument geeft aan in welke richting de bedrijvigheid in Waddinxveen kan ontwikkelen. Met 84 banen per 100 leden van de beroepsbevolking kan je gerust zeggen dat de economie van Waddinxveen relatief omvangrijk is. Het zwaartepunt ligt in de handel en logistiek: meer dan een derde (35,1%) van de totale werkgelegenheid. Als goede tweede volgt de landbouw met veel glastuinbouwbedrijven.

De bevolking van Waddinxveen groeit met circa duizend inwoners per jaar. Daarmee behoort Waddinxveen tot één van de snelste groeiende gemeenten van het land. De verwachting is dat de groei nog even aanhoudt. Op economisch vlak is de groei bijna even groot. Tussen 2014 en 2019 is het aantal bedrijven in Waddinxveen toegenomen met 42.5%. Dat komt door nieuwe bedrijven en nieuwe bedrijventerreinen en door de opkomst van zelfstandigen.

Van kwantiteit naar kwaliteit

De uitbreiding van nieuwe bedrijventerreinen kent langzamerhand grenzen aan de beschikbare ruimte. En dus zal de toekomstige economische groei moeten gebeuren op een andere manier. Het koersdocument noemt dat ‘van kwantiteit naar kwaliteit’. Dat betekent dat Waddinxveen meer kennisintensieve en innovatieve bedrijvigheid moet ontwikkelen. Bijvoorbeeld met bedrijven die zich bezighouden met duurzame en circulaire technieken, met bouw en infrabedrijven en door samen op te trekken met het onderwijs en het bedrijfsleven.

Kenniseconomie

Technische kennis en vakmanschap worden volgens het koersdocument steeds belangrijker. Zelfs in niet-technische sectoren als zorg, logistiek, groothandel en tuinbouw, zijn technische functies cruciaal geworden. En er is al jaren een groot tekort aan technische vakmensen, zowel op mbo- als hbo-niveau. De beschikbaarheid van technische vakmensen wordt voor bedrijven steeds vaker een voorwaarde bij de keuze voor hun vestigingsplaats. Ramon Looije is directeur van de Bouwacademie, die onlangs de deuren opende van haar nieuwe pand in Waddinxveen: “De Bouwacademie kan daar een rol bij spelen. In samenwerking met regionale bedrijven kunnen wij de ‘motor’ worden in het opleiden van technisch en bèta opgeleide mensen op mbo-niveau (de volleerde vakman/vakvrouw). De vakmensen van morgen zijn daarbij niet alleen technisch, maar ook opgeleid in ‘soft skills’, zoals samenwerken, klantvriendelijkheid en anticipatievermogen. Waddinxveen kan daardoor aantrekkelijk worden voor nieuwe technische bedrijven als toeleverancier van de techniek aan bestaande bedrijven in Waddinxveen en de regio.”