Sportplatform en WaddSportief

Sportplatform Waddinxveen

Een nieuwe naam (vanaf 2021) voor een goed initiatief: het Sportplatform Waddinxveen(officieel Platform Sport, Spel & Bewegen Wad-dinxveen). Met een eigen regisseur, Ellen de Roos, die bruist van energie en enthousiasme. “In Waddinxveen is het sportaanbod gevarieerd en uitgebreid. Ook op het gebied van spel en andere vormen van bewegen wordt er veel georganiseerd. Super dat er veel inzet is om zoveel mogelijk mensen op een of andere manier te activeren.” Het bestuur van het Sportplatform bestaat uit vrijwilligers met ervaring en netwerken binnen sport, spel en bewegen. “We willen als Sport-platform een partner zijn voor alle Waddinx-veense aanbieders van sport, spel en beweging én voor de gemeente, aan wie we gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Daarnaast or-ganiseren we ook een aantal keer per jaar een Sportcafé in Waddinxveen. ‘The place to be’ voor iedereen in Waddinxveen die zich bezighoudt met sport, spel en bewegen.”

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”

 

WaddSportief

Een belangrijke rol van het Sportplatform is die van verbinder. Hiermee is gelijk een haakje gelegd naar een ander nieuw initiatief in Wad-dinxveen: het event WaddSportief. Dit vond afgelopen jaar voor het eerst plaats tijdens WadCultureel en het succes maakt dat het zeer waarschijnlijk een vervolg zal krijgen. Marcel Comba van Lionsclub Tsuytende is één van de organisatoren. “Met WaddSportief wilden we een sportmarkt organiseren om de sportclubs en mensen die (weer) wilden gaan sporten, bij elkaar te brengen. Vooral door Corona waren er vorig jaar natuurlijk nogal wat sportactiviteiten stil komen te liggen. En een aantal sport-verenigingen had het moeilijk omdat mensen soms hun lidmaatschap opzegden. Daarom wilden we ze graag een podium geven. Tijdens WaddSportief konden zij zich presen-teren, demo’s geven en eigenlijk gewoon laten zien waar ze voor staan. En hoe leuk is het om samen in beweging te zijn! Wij hebben kramen gehuurd en een leuke promotiemiddag geor-ganiseerd. De clubs deden de rest. Het was een geslaagde middag en bij een eventueel vervolg hopen we op een nóg grotere deelname van de Waddinxveense verenigingen.”

Kijk voor meer informatie op
www.sportplatformwaddinxveen.nl of op www.wadcultureel.nl voor een impressie van WaddSportief.