Waddinxveen...

van nul naar 30.000!

Het is je vast opgevallen: Waddinxveen groeit! Op dit moment is het de snelst groeiende gemeente in het Groene Hart. Onlangs konden we zelfs de 30.000e inwoner verwelkomen. Volgens burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis is de groei goed nieuws: het maakt dat Waddinxveen een zelfstandige gemeente kan blijven.

Om deze mijlpaal te vieren, plantte hij samen met Gaby Kraaijeveld, de 30.000-ste inwoonster en kinderburgemeester Liva van Steense een appelboom in de Triangel. En hij trakteerde alle leerlingen van Waddinxveense scholen op een heerlijke appel.

Klik hiernaast om dit ‘corona-proof feestje’ te bekijken.

Een drassig begin …

Waddinxveen is al honderden jaren oud. De vroegste vermelding van Waddinxveen in archieven dateert uit de 13e eeuw. Van oorsprong was Waddinxveen een woest gebied langs de Gouwe en in de 13e eeuw begon men dit gebied te ontginnen om er landbouw te kunnen bedrijven. Dat trok arbeidskrachten aan, maar door het intensieve gebruik klonken in de jaren daarna de veengronden in en werd het gebied steeds drassiger. Rond 1500 begon men ook de veengronden af te graven om turf te winnen dat als brandstof werd gebruikt. Hierdoor ontstonden grote veenplassen

Kernen klonteren samen

Een verandering kwam in de 19e eeuw toen die veenplassen werden drooggelegd. De Fransen die als bezetter over ons land regeerden, brachten verschillende kernen, die het huidige Waddinxveen vormen, bij elkaar tot één gemeente. Dit waren de dorpskernen Noord-Waddinxveen, waar nu de Dorpstraat ligt, Zuid-Waddinxveen, het gebied bij de Brugkerk en de hefbrug, en de kern Zuid Gouwekade, dat ligt tussen de Zuidkade en Gouda. Zuid Gouwekade bestond weer uit verschillende kleine deelkernen zoals Broek, Thuil, ’t Weegje en Bloemendaal. In 1870. kreeg de huidige gemeente Waddinxveen namelijk zijn definitieve vorm. De oorspronkelijke kernen groeiden langzaam tegen elkaar aan. Het was een tijd van bloei en rijkdom, vooral de papier- en houtindustrie deden het goed. Later kwam het dorp bekend te staan om haar speelgoed- en meubelfabrieken.

“Van oorsprong was Waddinxveen een woest
gebied langs de Gouwe en in de 13e eeuw begon men dit gebied te ontginnen om er landbouw te kunnen bedrijven.”

Van 8.000 naar 30.000

Rond 1950 telt Waddinxveen ruim 8.000 inwoners. In de jaren ‘60 maakte Waddinxveen een explosieve groei door: er kwamen nieuwe wijken in Noord en West. Niet alleen groeide de bevolking, ook de samenstelling veranderde. Er kwamen inwoners uit omliggende steden bij en dat zorgde voor een meer gemixte samenstelling van de inwoners. Zo’n groeisprong was er bijvoorbeeld ook in de jaren ’80 en ‘90, toen de wijk Zuidplas werd gebouwd. Er was toen ook sprake van veel import, vooral uit de regio Den Haag en Rotterdam. Rond het jaar 2000 tikte de teller al 25.000 inwoners aan. Hierna stagneerde de groei iets en is er zelf sprake van een beperkte daling. Maar dat was niet voor lang, want sinds oktober 2020 wonen we met 30.000 mensen in het dorp. Dat komt met name door de bouwontwikkelingen in Park Triangel en die wijk is nog niet klaar met bouwen…