Zomer 2021: onderhoud

Hefbrug en Henegouwerweg

In de zomer worden er door de provincie Zuid-Holland onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de hefbrug en aan de Henegouwerweg (N207) tussen Gouda en Waddinxveen. De werkzaamheden aan de hefbrug en de N207 zijn gepland tussen 26 juni en 25 juli 2021. Door deze werkzaamheden gelijktijdig te doen, zorgt de provincie Zuid-Holland voor minder verkeershinder.

Extra onderhoud hefbrug

Uit inspecties is gebleken dat tussentijds onderhoud aan de hefbrug Waddinxveen nodig. In 2024 is groot onderhoud gepland, maar deze extra onderhoudsbeurt is noodzakelijk. Om er voor te zorgen dat de hefbrug weer een tijd mee kan, wordt op enkele plekken de verflaag hersteld om de brug te beschermen tegen roest. Ook worden de hijskabels vervangen. Daarnaast brengen we tijdelijk een extra stalen constructie aan die ervoor zorgt dat de brug aan de vereiste betrouwbaarheid voldoet, tot het groot onderhoud in 2024. In deze periode repareert de provincie ook aanrijschade die is ontstaan aan de brug door een te hoge vrachtwagen. Voor deze onderhoudsbeurt wordt het beweegbare deel van de brug verwijderd en op een tijdelijke werkplaats aan de Zuidkade gelegd. Tijdens het verwijderen en terugplaatsen van het beweegbare deel is de brug gestremd voor het vaarwegverkeer. Dit gebeurt tijdens het eerste en laatste weekend van de werkzaamheden: het verwijderen gebeurt op 26 juni 06.30 tot 28 juni 06.30 uur en het terugplaatsen tussen 22 juli 23.00 uur tot 26 juli 06.00 uur. Tijdens de hele onderhoudsperiode is de hefbrug volledig afgesloten voor wegverkeer.

Pontonbrug

Voor fietsers en voetgangers komt een pontonbrug beschikbaar. Deze pontonbrug komt te liggen ter hoogte van Nesse 22 en tankstation TINQ. Van maandag tot en met vrijdag is de pontonbrug overdag op 5 momenten open voor de scheepvaart. Op zaterdag en zondag wijken deze tijden iets af. De Pontonbrug is niet beschikbaar voor fietsers en voetgangers tussen 06.20 – 07.10 uur (met uitzondering van zondag), van 11.05 – 12.25 uur, van 15.05 – 16.25 uur, van 19.20 – 20.10 uur en van 22.50 – 23.40 uur (uitgezonderd zaterdag en zondag). Op de volgende dagen is de pontonbrug de hele dag beschikbaar voor fietsers en voetgangers: 26 en 27 juni, 23 tot en met 25 juli. De pontonbrug hoeft op deze dagen niet aan de kant voor de scheepvaart open, omdat het beweegbare deel van de brug dan wordt in- en uitgevaren.

Oeververvanging Henegouwerweg

De voorbereiding op het onderhoudswerk aan de Henegouwerweg is al even aan de gang. Vanaf eind maart heeft de provincie daar onder andere lantaarnpalen tijdelijk verplaatst en kabels en leidingen verlegd en is een gedeelte van de oever aan de oostkant van de Gouwe vervangen. Dat is ongeveer ter hoogte van Henegouwerweg 113 tot en met Henegouwerweg 119. Het vervangen van dit gedeelte van de oever is nodig om het geplande groot onderhoud aan de N207 uit te kunnen voeren. Door de oeververvanging wordt het namelijk mogelijk om de hoofdrijbaan een stukje op te schuiven richting de Gouwe, waardoor het fietspad ter hoogte van de Henegouwerweg 114 kan worden verbreed. Het fietspad heeft daar nu een merkwaardige versmalling en deze kan nu worden aangepast, waardoor de verkeersveiligheid voor fietsers sterk verbetert.

Onderhoud aan de weg

Van zaterdag 26 juni tot en met zondag 25 juli vindt dan het groot onderhoud ter hoogte van de Henegouwerweg plaats. Het gaat om het gedeelte tussen rotonde N452 en de aansluiting met de Henegouwernesse. Het asfalt van de weg en het fietspad wordt dan vernieuwd. Tijdens het onderhoud is dit gedeelte van de N207 afgesloten voor wegverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen het merendeel van de tijd wel langs de werkzaamheden. Maar het is niet te voorkomen dat gedurende sommige periodes deze tijdelijke afsluitingen zo kort mogelijk te laten duren.

Kijk voor meer informatie op de website van de provincie: zuid-holland.nl

Tijdens het werk aan de Hefbrug is er een pontonbrug voor fietsers en wandelaars.